Mi ez?

MATEMATIKA KÜLÖNÓRÁK EGYETEMISTÁKNAK ÉS ÉRETTSÉGIZŐKNEK KECSKEMÉTEN SZEMÉLYESEN VAGY SKYPE-ON KERESZTÜL BÁRHONNAN

mutat

  • Analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás, statisztika, biometria, gazdasági matematika vizsga vagy zh?
  • Neumann János Egyetem (GAMF), BGF, Kodolányi? (Ha másik intézménybe jársz, akkor is jöhetsz, csak mutasd meg, hogy milyen anyagot vesztek.)
  • Közép vagy emelt szintű érettségi?

Ha gondod van a matek-jellegű tantárgyakkal, keress meg!
Ja, és lehetőleg ne vizsga előtt egy nappal… 🙂

Szabolcsi Judit 30/287-46-18 vagy info@matekos.hu

Egy  45 perces óráért 6 ezer forintot kérek.

Jöhetsz osztálytárssal, csoporttárssal, baráttal, barátnővel is és megoszthatjátok a költségeket!

Helyszín: Kecskemét, Pásztor utca vagy skype-on keresztül, és így ki sem kell mozdulnod otthonról

Milyen témakörökben tudok segíteni?

Főiskolásoknak, egyetemistáknak:

Analízisből:
függvények határértéke és folytonossága, deriválás, kétváltozós függvények deriválása, határozott és határozatlan integrál, kettős integrál, görbe alatti és görbék közötti terület kiszámítása, differenciálegyenletek

Valszámból:
permutáció, variáció, visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel, elemi események, eseménytér, véletlen esemény, műveletek eseményekkel, feltételes valószínűség, teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel, eloszlás- és sűrűségfüggvény, együttes eloszlás, peremeloszlás, várható érték, kovariancia, korrelációs együttható, nagy számok törvénye, Markov és Csebisev egyenlőtlenségek, diszkrét és folytonos valószínűségi eloszlások: binomiális, hipergeometrikus, Poisson, Bernoulli, egyenletes, exponenciális, normális, statisztika: korreláció, lineáris regresszió, t-próba, maximum likelihood-becslés, konfidencia-intervallum becslés

Biometriából:
viszonyszámok, középértékek, szóródásszámítás, függvénytan, lineáris korreláció, regresszió-számítás, trend-analízis, halmazelmélet, matematikai logika, valószínűségszámítás

Érettségizőknek:
halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok, számelmélet, algebra, oszthatóság, hatvány, gyök, logaritmus, egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, függvények, sorozatok, geometria, kerület, terület, felszín, térfogat, vektorok, trigonometria, koordinátageometria, statisztika, valószínűségszámítás